tachografy białystok - czeszel
 
tachografy białystok
   
tachografy białystok
tachografy białystok
tachografy białystok
tachografy białystok
tachografy białystok
tachografy białystok
tachografy białystok

 

 

TACHOGRAFY CYFROWE


1. PROGRAM TIS-OFFICE-STARTER-KIT

 

STARTER-KIT to produkt przeznaczony dla Firm i Służb Kontrolnych - zawiera moduł Basic i DownloadKey (klucz przenoszenia danych).

 

Moduł podstawowy BASIC - podstawowy moduł jednostanowiskowy z licencją, umożliwiający odczyt i tworzenie ograniczonej liczby raportów. Obowiązkowy na każdym stanowisku do wprowadzania danych. Moduł podstawowy BASIC posiada następujące funkcję:


Kopiowanie danych z karty kierowców oraz pamięci tachografów cyfrowych za pomocą klucza transferu danych
Wizualizacja pracy kierowcy w formie wykresówki
Graficzne przedstawienie prędkości pojazdu
Tabela z czasem postoju i jazdy pojazdu

Moduł ten umożliwia wprowadzanie danych z tachografów analogowych za pomocą:
- klawiatury
- analizatora wykresówek tachografów cyfrowych za pomocą:
- czytnika kart chipowych
- klucza kopiowania danych
- klawiatury (w przypadku wpisywania danych z wydruków)


ARCHIWIZACJA DANYCH

Zasada archiwizacji w programie nie jest zbyt skomplikowana. Dane tachograficzne z karty kierowcy są przesyłane do systemu archiwizacji albo za pomocą czytnika kart inteligentnych w biurze, albo za pomocą klucza transferu danych w trasie. System ten jest bardzo bezpieczny w obsłudze. Przy przesyłaniu danych sprawdzane są podpisy plików co zabezpiecza przed przesłaniem niewłaściwego pliku. Ponadto system wymaga hasła przy każdym przesyle danych. Dodatkowym zabezpieczeniem jest karta firmowa, która pozwala na założenie dodatkowych blokad. Do bezpiecznego przechowywania danych wymagane są dwa moduły: moduł podstawowy oraz moduł archiwizacji.

 

ANALIZA DANYCH

Nowocześnie zarządzane floty wymagają także odpowiedniego zarządzania danymi. Jeśli dana flota w okresie przejściowym używa jednocześnie tachografów cyfrowych i analogowych, może ona łatwo przekształcić zapisy analogowe na cyfrowe. Narzędzie programowe TIS-OFFICE pozwala przetwarzać dane pochodzące z tachografów analogowych i cyfrowych jednocześnie, dzięki czemu można zobrazować pracę kierowców w formie tarczy tachografu. Specjalistyczne narzędzie zarządzania danymi pozwala na lepsze zarządzanie flotą oraz na dokładniejszą kontrolę zasobów systemowych. Oprócz zwykłych funkcji, narzędzia analityczne VDO oferują wiele dodatkowych opcji, które mogą być dostosowywane do potrzeb danej firmy. Dzięki modułowej strukturze narzędzie Tis-Office staję się produktem nieodzownym we flotach pojazdów. Program ten pozwala na generowaniu raportów niezbędnych do monitorowania floty pojazdów. Generowane są raporty o czasie jazdy i postoju informują o wykorzystaniu pojazdów, co pozwala na lepsze zarządzanie nimi. Można również zarządzać harmonogramami oraz parametrami pojazdów, dzielić flotę na kilka logicznych jednostek lub gromadzić dane z różnych firm.

 

2.DODATKOWE MODUŁY

Program TIS-OFFICE może być rozszerzony o dodatkowe moduły zgodnie z potrzebami danej firmy:

 

Moduł archiwizacji
- umożliwia bezpieczne archiwizowanie danych. Moduł ten sprawdza poprawność danych i umożliwia ich odzyskanie w celu analizy. Dostęp do odzyskiwania danych może być dodatkowo zabezpieczony kartą firmową. Za pomocą tego modułu możemy generować następujące raporty:


- podsumowanie kart kierowców w archiwum
- przegląd brakujących kart
- przegląd brakujących pojazdów
- przypomnienie pobrania karty kierowcy
- przypomnienie pobrania pojazdu
- raport odzyskiwania danych kart kierowców
- raport odzyskiwania danych pojazdów
- suma pojazdów w archiwum

 

Moduł raportowania danych kierowcy

Umożliwia generowanie rozszerzonej liczby raportów dla kierowców takich jak:
podsumowanie aktywności kierowcy
raport aktywności kierowcy
raport aktywności kierowcy dot. Specjalnych Okresów
raport błędów i zdarzeń dla kierowcy
raport brakujących tarcz kierowców
raport sumaryczny tarcz dla kierowcy
wykres aktywności kierowcy

 

Moduł raportowania danych pojazdu

Umożliwia generowanie rozszerzonych raportów dla pojazdów oraz dekodujący dane specyficzne Siemensa. Dzięki temu modułowi możemy generować następujące raporty:
podsumowanie aktywności pojazdu
raport aktywności pojazdu
raport błędów i zdarzeń dla pojazdu
raport statusu pojazdu
raport szczegółów prędkości pojazdu
szczegóły profili prędkości liniowych
szczegóły profili prędkości obrotowych


Moduł naruszeń przepisów

Umożliwia generowanie raportów dotyczących przekroczeń przepisów określających czas pracy kierowców. Bardzo przydatny dla służb kontrolnych ( ITD. oraz Policja). Dostępny w pierwszym kwartale 2007.

 

Moduł firmowy

Zapewnia wielodostęp (standard - równoległa praca do 5 stanowisk wejściowych równocześnie) oraz tworzenie i wydzielenie odrębnych baz dla różnych firm jak również tworzenie grup kierowców i grup pojazdów (np. firmy wielooddziałowe).Moduł ten umożliwia zainstalowanie programu na serwerze daje to możliwość udostępnienia tego programu w sieci firmowej dla wskazanych użytkowników. Pozwala na generowanie następujących raportów:
- lista funkcji i uprawnień
- lista grup kierowców
- lista grup pojazdów
- lista użytkowników
- raport historii aktywności kierowcy
- raport historii aktywności pojazdu


Moduł Scanner

licencja jednostanowiskowa umożliwiająca wprowadzanie danych z wykresówek za pomocą skanera oraz ich łatwą korektę. Moduł ten powinien również być doposażony w szablon, umożliwiający prawidłowe ułożenie sześciu wykresówek na skanerze. Poniżej przedstawiona jest lista rekomendowanych skanerów.

 

3.DODATKOWE WYPOSAŻENIE


Program TIS-OFFICE nie tylko może zostać rozszerzony o dodatkowe moduły ale również o dodatkowe narzędzia służące do obsługi programu:

 

Czytnik kart inteligentnych

Umożliwia odczyt wszystkich najważniejszych parametrów pracy kierowcy z jego karty, w tym informacji o operacjach, zdarzeniach, defektach i zmianach pojazdu. Dane takie można następnie gromadzić i przetwarzać w systemie stosowanym w danej firmie

 

Klucz przenoszenia danych

Pobieranie danych z pamięci masowej, takich jak informacja o szybkości, rozpoczęcie jazdy i zatrzymanie pojazdu lub jego prowadzenie bez karty kierowcy, jest bardzo łatwe. Umożliwia ściąganie danych o dużej pojemności z tachografu cyfrowego lub karty kierowcy oraz ich archiwizację. Umożliwia on bardzo wysoki komfort i łatwość użytkowania podczas ściągania danych, a ponieważ nie potrzebuje dopływu napięcia jest on w każdym momencie gotowy do pracy. Downloadkey posiada dwa interfejsy: jedna strona zakończona portem szeregowym kompatybilnym ze wszystkimi tachografami cyfrowymi, a po drugiej stronie znajduje się interfejs USB 2.0, poprzez który możliwe jest szybkie i bezpieczne przekazywanie danych na komputer. Dostępna pojemnośc pamięci wynosi ok. 12MB. Umożliwia to zapisanie lub archiwizację danych o dużej pojemności, takich jak 50 kwartalnych lub też 15 rocznych ściągnięć danych.


Analizator wykresówek

Urządzenie wejściowe do łatwego odczytu danych z wykresówek. Szybki odczyt poszczególnych rodzajów czasów pracy bez względu na ewentualne nieprawidłowości użytkowania tachografów analogowych


4.WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 

System operacyjny

Instalacja standartowa

 

Instalacja zaawansowana

Klient

Server

Windows XP

-Pentium III 400(MHz) albo szybszy

-Minimum 256 MB RAM

-Minimum 500 MB wolnego miejsca na twardym dysku

-Pentium III 400(MHz) albo szybszy

-Minimum 256 MB RAM

-Minimum 250 MB wolnego miejsca na twardym dysku

-Pentium III 400(MHz) albo szybszy

-Minimum 256 MB RAM

-Minimum 250 MB wolnego miejsca na twardym dysku

Windows 2000 Professional

-Intel Pentium 166 MHz albo szybszy

-Minimum 256 MB RAM

- Minimum 500 MB wolnego miejsca na twardym dysku

-Intel Pentium 166 MHz albo szybszy

-Minimum 256 MB RAM

- Minimum 250 MB wolnego miejsca na twardym dysku

-Intel Pentium 166 MHz albo szybszy

-Minimum 256 MB RAM

- Minimum 250 MB wolnego miejsca na twardym dysku

Windows NT 4.0

 

 

-Intel Pentium 166 MHz albo szybszy

-Minimum 256 MB RAM

- Minimum 250 MB wolnego miejsca na twardym dysku

 


 

 
 
 
 
certyfikaty
 
mechanika precyzyjna czeszel
 
 
www.czeszel.pl     |    MECHANIKA PRECYZYJNA - CZESZEL