tachografy białystok - czeszel
 
tachografy białystok
   
tachografy białystok
tachografy białystok
tachografy białystok
tachografy białystok
tachografy białystok
tachografy białystok
tachografy białystok

 

 

O NAS


 

Mechanika Precyzyjna - Czeszel działa od 1959 roku. Na początku działalności otrzymała świadectwo rejestracji od Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie. Działalnością swoją obejmowała naprawy taksometrów mechanicznych ( w późniejszym okresie również elektronicznych), manometrów, prędkościomierzy, drogomierzy itp. oraz z czasem tachografów mechanicznych i później elektronicznych. Zakład znajdował się w Zaściankach przy ul. Wesołej 3.


W ramach rozwoju firmy, w 1999 roku w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 29 (na terenie dzierżawionym od firmy MIRPOL) powstał Punkt Legalizacyjny tachografów samochodowych posiadający zezwolenie Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie. Od kwietnia 2001 roku Punkt Legalizacyjny rozszerzył swoją działalność również o taksometry.

 

 

W roku 2002 otrzymaliśmy upoważnienie do wykonywania napraw i instalacji tachografów samochodowych. Następnym krokiem w kierunku rozwoju firmy było utworzenie na lata 2003-2006 drugiego punktu legalizacyjnego tachografów i taksometrów który mieścił się w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 9 (na terenie firmy AGROMA), gdzie dokonywane były montaże tachografów, taksometrów i kas fiskalnych w czasie wzmożonego zapotrzebowania rynku na te usługi. W roku 2004 firma rozszerzyła swoją działalność o sprzedaż i montaż urządzeń do pomiaru zużycia paliwa EDM, termografów, systemów poboru myta TOLL COLLECT, systemów monitorowania flot pojazdów SUPERVISOR GPS.

 

 

tachografy białystok

 


Wyprzedzając zapotrzebowanie rynku, w trosce o coraz doskonalsze zaspokojenie potrzeb klienta, w maju 2005 roku Mechanika Precyzyjna Czeszel otrzymał upoważnienie do sprawdzeń, napraw i instalacji tachografów samochodowych wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar. Otrzymanie takiego upoważnienia wiązało się z dużym nakładem pracy i zaangażowania. Firma musiała spełnić ostre kryteria stawiane przez Ustawodawcę w zakresie sprawdzeń oraz napraw i instalacji tachografów samochodowych. Udowodniliśmy, iż zatrudniamy wyłącznie personel o najwyższych wymaganych kwalifikacjach, pracujemy na wysokiej jakości przyrządach pomiarowych, a infrastruktura firmy spełnia szereg wymagań.

Jednocześnie rozpoczęliśmy prace związane z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001. Dnia 15 września 2005 roku z wynikiem pozytywnym przeszliśmy audit certyfikacyjny przeprowadzony przez zespół auditorów DET NORSKE VERITAS, uwieńczony uzyskaniem certyfikatu nr 682-2002-AQ-GDA-RVA w zakresie sprzedaży, montażu i serwisu taksometrów, kas fiskalnych, systemów GPS oraz sprzedaży sprawdzania, instalacji i naprawy tachografów.


Kolejnym etapem na drodze rozwoju firmy było wdrożenie systemu tachografów cyfrowych. Z wdrożeniem tego systemu wiązało się wiele czynników: szereg szkoleń personelu z tego zakresu zakończonych egzaminem państwowym, zakup nowych przyrządów i oprogramowania, otrzymanie od Prezesa Głównego Urzędu Miar upoważnienia do instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania (w tym kalibracji) tachografów cyfrowych decyzją na podstawie art.6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz.U.Nr 180, poz. 1494). Spełnienie wyżej wymienionych wymagań pozwoliło Zakładowi Mechaniki Precyzyjnej M.Czeszel na uzyskanie KART WARSZTATOWYCH i od tego momentu (wrzesień 2006r.) na świadczenie usług z zakresu systemu tachografów cyfrowych. Mechanika Precyzyjna Czeszel stał się jedną z nielicznych firm w regionie, specjalizujących się w sprzedaży i świadczeniu usług związanych z tachografami cyfrowymi.


W następstwie stałego rozszerzania zakresu usług świadczonych przez Mechanikę Precyzyjną Czeszel było wprowadzenie do oferty firmy od 2007 roku usług serwisowych z zakresu analizatorów spalin. W czerwcu 2007r. Właściciel zadecydował o zakupie specjalistycznego urządzenia do obsługi serwisowej klimatyzacji samochodowych OK CLIMA Bus, co umożliwiło MP Czeszel na rozpoczęcie świadczenia usług odsysania, oczyszczania, opróżniania i napełniania układów chłodzących w pojazdach. Dodatkowo do oferty firmy zostały wprowadzone usługi z zakresu serwisu ogrzewań postojowych.


W 2008 r. nastąpiła recertyfikowikacja Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001 przez zespół auditorów Polskiego Centrum Certyfikacji uwieńczona uzyskaniem certyfikatu nr CL/01/2008 w zakresie: „Sprzedaż, montaż i serwis taksometrów, kas fiskalnych, systemów GPS, sprzedaż serwis, sprawdzanie i instalacja samochodowych urządzeń rejestrujących – tachografów analogowych i cyfrowych, serwis ogrzewań i klimatyzacji samochodowych, a także znajdujących się w ofercie zakładu związanych z nimi akcesoriów oraz realizacja zleceń dotyczących serwisu, napraw, instalacji i sprawdzeń innych przyrządów.


W celu spełnienia oczekiwań naszych klientów i spełnienia wymagań prawnych w 2009 r. firma MP Czeszel wystosowała do Prezesa Głównego Urzędu Miar wnioski o stosowane zezwolenia pozwalające na kontynuację pełnej obsługi serwisowej tachografów i taksometrów w siedzibie firmy MP Czeszel. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i otrzymaliśmy: decyzje o utworzeniu w MP Czeszel Punktu legalizacyjnego taksometrów elektronicznych (Decyzja nr UPL 25/2009) oraz tachografów samochodowych (Decyzja nr UPL 24/2009) oraz Zezwolenie nr UZ 86/2009 wydanego przez Prezesa GUM na prowadzenie działalności w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzeń urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych (analogowych).


Przez wszystkie lata swojej działalności Zakład modernizował i uzupełniał swoje wyposażenie, które poczynając od zwykłego STP-1 (stanowisko do sprawdzania tachografów, drogomierzy i prędkościomierzy wykorzystywane do chwili obecnej) i tachometru mechanicznego oraz prasy do sprawdzania manometrów zmieniło się diametralnie. Obecnie wykorzystuje się najnowsze przyrządy kontrolne, takie jak: Tachotester TC-1 produkcji CB Electronics, Tachograph Programmer produkcji TVI Europe Ltd., MTC 1602 produkcji SIEMENS VDO, Testery Taksometrów TT-2 produkcji Pro Car , TPLT 2002 produkcji ALWI ELEKTRONIK oraz wiele przyrządów dodatkowych. Posiadamy specjalistyczne urządzenia do obsługi klimatyzacji samochodowych OK-KLIMA BUS i Ozon Maker.

 

W chwili obecnej MP Czeszel jest autoryzowanym przedstawicielem firm:

 

TACHOGRAFY analogowe i cyfrowe, ograniczniki prędkości:
- DRABPOL (SIEMENS VDO – dawniej VDO KIENZLE)
- NERIS (STONERIDGE ELECTRONICS – dawniej VEEDER-ROOT, STURDY)
- ACTIA (ACTIA – dawniej Mera-Poltik, Smartach)
- CB ELECTRONICS - ELSON


TAKSOMETRY KASY FISKALNE:
- INNOVA (INNOVA TAXI 2)
- NOVITUS (VEGA TAXI)
- EURO-FIS (ELITTE TAXI)
- CB ELECTRONICS (CEZAR)
- ALWI


SYSTEMY MONITOROWANIA POJAZDÓW GPS:
- SUPERVISOR
- TRONIK (ATRAX)


OGRZEWANIA SAMOCHODOWE:
- WEBASTO
- EBERSPACHER

 

Szeroka oferta naszej Firmy w pełni zadowala naszych Klientów, o czym świadczą wyniki badania satysfakcji. Niemniej jednak, z myślą o coraz ostrzejszych przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej oraz coraz bardziej wyrafinowanych potrzebach Klientów, wprowadzamy nowe produkty oraz towarzyszące im usługi, zdobywamy kolejne certyfikaty i uprawnienia. Wszystkie te skoordynowane działania mają zapewnić nam wiodącą pozycję w Regionie.

 
 
 
 
certyfikaty
 
mechanika precyzyjna czeszel
 
 
www.czeszel.pl     |    MECHANIKA PRECYZYJNA - CZESZEL