tachografy białystok - czeszel
 
tachografy białystok
   
tachografy białystok
tachografy białystok
tachografy białystok
tachografy białystok
tachografy białystok
tachografy białystok
tachografy białystok

 

 

OFERTA


 

Usługi świadczone przez Mechanikę Precyzyjną – Czeszel są zgodne z zatwierdzoną przez Właściciela Polityką Jakości, która została wprowadzona do stosowania i przestrzegania przez wszystkich pracowników i osób zarządzających w firmie. Nadrzędnym celem działalności naszej organizacji jest zaspokajanie oczekiwań Klientów w aspekcie jakości sprzedawanych produktów i świadczonych usług, jak również indywidualnej, wzorowej obsługi każdego Klienta oraz spełnienie wymagań.
Tak sprecyzowane pojęcie jakości jest podstawowym zadaniem każdego pracownika firmy.

 

Politykę Jakości realizujemy poprzez:

 

1. Podniesienie konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym poprzez wdrożenie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami normy ISO 9001:2001.


2. Stworzenie każdemu pracownikowi firmy odpowiednich warunków pracy, umożliwiających zrozumienie swoich zadań i odpowiedzialności za jakość oferowanych produktów oraz pomoc w dążeniu do perfekcji w wykonywaniu pracy poprzez doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji.


3. Utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy i pielęgnowanie zaufania Klientów poprzez doskonalenie warunków organizacyjnych i technicznych, podnoszenie jakości oferowanych produktów oraz usług, jak również obsługi urządzeń stanowiących własność Klienta i zapewnienie w ten sposób kompleksowego zaspokojenia jego potrzeb.


4. Wzbogacanie oferty o nowsze i doskonalsze produkty i usługi, wychodząc naprzeciw coraz bardziej wyrafinowanym potrzebom Klientów.

 

tachografy białystok

 

Wykonujemy usługi zgodnie z wymaganiami:

1. Instrukcji producenta - wg posiadanych autoryzacji:

 

TACHOGRAFY analogowe i cyfrowe, ograniczniki prędkości:
- DRABPOL (Contonental VDO dawniej SIEMENS VDO, VDO KIENZLE)
- NERIS (STONERIDGE ELECTRONICS - dawniej VEEDER-ROOT, STURDY)
- ACTIA (ACTIA - dawniej Mera-Poltik, Smartach)
- CB ELECTRONICS -ELSON

 

TAKSOMETRY KASY FISKALNE:
- INNOVA (INNOVA TAXI 2)
- NOVITUS (VEGA TAXI)
- EURO-FIS (ELITTE TAXI)
- CB ELECTRONICS (CEZAR)
- ALWI

 

SYSTEMY MONITOROWANIA POJAZDÓW GPS:
- SUPERVISOR
- TRONIK (ATRAX)

 

OGRZEWANIA SAMOCHODOWE:
- WEBASTO
- EBERSPACHER

 

 

2) Zezwoleń wydanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar:
- nr UZC 27/2006 na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw oraz sprawdzania pod względem zgodności z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002 tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji.
- nr UZ 86/2009 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji, napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym – tachografów samochodowych (analogowych).

 

3) Decyzji wydanych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar:
- nr UPL 24/2009 o utworzeniu w MP Czeszel Białystok Punktu Legalizacyjnego urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych
- nr UPL 25/2009 o utworzeniu w MP Czeszel Białystok Punktu Legalizacyjnego - taksometrów elektronicznych.

 

 
 
 
 
certyfikaty
 
mechanika precyzyjna czeszel
 
 
www.czeszel.pl     |    MECHANIKA PRECYZYJNA - CZESZEL