tachografy białystok - czeszel
 
tachografy białystok
   
tachografy białystok
tachografy białystok
tachografy białystok
tachografy białystok
tachografy białystok
tachografy białystok
tachografy białystok

 

 

TACHOGRAFY CYFROWE


TACHOGRAFY DTCO 1381


 

 

 

TACHOGRAFY DTCO 1381

 

I. GŁOWICE TACHOGRAFÓW.


Zastosowanie:
Tachograf 1381 służy do ciągłego wskazywania i zapisu prędkości pojazdu, przejechanej drogi, czasu pracy (rejestracja grup czasowych).
Wykonanie w wersji dla 2 kierowców
Rejestracja odbywa się na karcie chinowej oraz w pamięci wewnętrznej tachografu.

Opcje:
Rejestracja liczby obrotów silnika oraz zapis dodatkowych parametrów użytkowania pojazdu (np. załączona sygnalizacja i syrena dźwiękowa pojazdu uprzywilejowanego).
Rejestracja profili prędkości liniowej pojazdu i obrotowej silnika w pamięci wewnętrznej tachografu.

 

Parametry techniczne:
- Oddzielna jednostka wskazująca i rejestrująca
- Dostępne wersje napięciowe 12/24 V
- Wymiary odpowiadają formatowi kieszeni na radio wg DIN/ISO 7736
- Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD zgodny z Rop WE 1260/2002
- Automatyczny zapis pracy pasywnej 2 kierowcy
- Automatyczny wyłącznik pracy po 25 godzinach postoju
- Interface z jednostki zapisującej do wskazującej na K-Line
- Podłączenie do szyny danych CAN BUS
- Automatyczne wyświetlanie na LCD informacji o błędach w pracy systemu
- Bezpieczeństwo przesyłanych i przechowywanych danych
- Specyficzne pokrywy maskujące dla poszczególnych producentów
- Podświetlane klawisze obsługi
- Różna kolorystyka wyświetlaczy LCD, specyficznie dla producentów pojazdów
- Możliwość przyciemniania wyświetlacza LCD
- Nowy rodzaj nadajnika impulsów - KITAS 2171
- Możliwe wyposażenie dodatkowe
- Wskazanie prędkości chwilowej pojazdu na wyświetlaczu LCD.

 

 

II. OSPRZĘT I NSTALACYJNY DO TACHOGRAFÓW 1381


1. ELEMENTY INSTALACJI ZASILAJĄCEJ TACHOGRAFÓW 1381

a) Instalacja zasilania tachografów 1381.

b) Przewody impulsowe.

Zastosowanie:

Czterożyłowy przewód do impulsatora służy do przenoszenia sygnału prędkości lub sygnału obrotów z nadajnika do tachografu.
Przewody do przenoszenia sygnału prędkości i obrotów różnią się kształtem i kolorem wtyczki od strony tachografu.
Przewód do nadajnika prędkości wykonany jest w oplocie samodiagnozującym i nie wymaga się montażu pancerza


2. IMPULSATORY (Nadajniki impulsów).


a) Hallotronowe

Zastosowanie

Nadajnik ten zamienia prędkość obrotową na impulsy elektryczne 8imp/obrót. Do tachografu sygnał przenoszony jest za pomocą 4- żyłowego przewodu impulsowego
Kierunek obrotu dowolny. Nadajnik nakręcany na płetwę na skrzyni biegów. Wyjście w postaci 4 styków okrągłych w szybkozłączu.

b) Wpuszczane do skrzyni biegów.


- Statyczne typu 2171-20xx


Zastosowanie:

Nadajnik wkręcany w skrzynie biegów. Zamienia prędkość obrotową na prostokątne impulsy elektryczne. Na wyjściach nadajnika pojawią się sygnały prostokątny oraz dwukierunkowy sygnał informacyjno - diagnozujący. Pomiar prędkości obrotowej odbywa się bezstykowo przy pomocy nadajnika Halla, który zlicza liczbę zębów koła zębatego przesuwającego się przed czujnikiem.
Sygnały prostokątne doprowadzane są do tachografu za pomocą przewodu czterożyłowego.

- Statyczne typu 2171-30xx


Zastosowanie:

Nadajnik wpuszczany do skrzyni biegów. Zamienia prędkość obrotową na prostokątne impulsy elektryczne. Na wyjściach nadajnika pojawią się sygnały prostokątny oraz dwukierunkowy sygnał informacyjno - diagnozujący. Pomiar prędkości obrotowej odbywa się bezstykowo przy pomocy nadajnika Halla, który zlicza liczbę zębów koła zębatego przesuwającego się przed czujnikiem. Nadajnik impulsów wykonany jest w obudowie plastikowej z przewodem impulsowym stanowiącym całość. Stosowany w MB Sprinter, VW (LT, CARFTER, T5)

- Dynamiczne typu 2171-50

 

Zastosowanie
Nadajnik mocowany do skrzyni biegów. Zamienia prędkość obrotową na prostokątne impulsy elektryczne. Na wyjściach nadajnika pojawią się sygnały: prostokątny i prostokątny odwrócony. Pomiar prędkości obrotowej odbywa się bezstykowo przy pomocy czujnika indukcyjnego, który zlicza liczbę zębów koła zębatego przesuwającego się przed czujnikiem.

3. BATERIA BUFOROWA DO TACHOGRAFÓW 1381.

- Bateria Buforowa do DTCO

Zgodnie z zaleceniami producenta tachografów DTCO 1381, podczas każdego sprawdzania okresowego tachografów, należy wymienić obowiązkowo baterię buforową tachografu.


4. Zabudowa ADR

Tachografy ADR 1381 nie wymagają stosowania obniżonego napięcia zasilania do 12V przy zasilaniu ADR. Wymagane jest zastosowanie ograniczenia poboru prądu do wartości iskrobezpiecznej (150mA).

Ograniczenie to realizowane jest przez ograniczniki prądu i specjalny bezpiecznik

 


III. OSPRZĘT DO OBSŁUGI DTCO

 

1. Download KEY - KLUCZ DO PRZENOSZENIA DANYCH.


2. PAPIER DO DRUKARKI


Papier służy do wykonywania wydruków z tachografu cyfrowego. Jest homologowany na wszystkie typy tachografów cyfrowych stosowanych w transporcie drogowym. Opakowanie składa się z 3 rolek zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych.

 
 
 
 
certyfikaty
 
mechanika precyzyjna czeszel
 
 
www.czeszel.pl     |    MECHANIKA PRECYZYJNA - CZESZEL